‘Hafif Pembeleşinceye Kadar… / Until It Turns Slightly Pink…’
05.05 – 05.06 2016
Açılış / Opening: 05.05.2O16 | 18:3O

«Kadın olma» sorunsalı, küresel boyutta toplumların gündeminin merkezinde güncelliğini korumaktadır. Cinsiyet farklılığının sosyal boyutunun ihmal edilmesi ve ataerkil toplum yapısının kadın bedeni üzerindeki baskısı dolayısıyla ezilen, öldürülen, tecavüze uğrayan, şiddete maruz kalan ve ikinci sınıf olarak nitelendirilen, kendisine atfedilmiş kalıpların dışında var olma mücadelesi vermeye çalışan kadının sesi, «Hafif Pembeleşinceye Kadar…» sergisinde sanat aracılığı ile bir kez daha duyurulmaya çalışılıyor.

Düşsel yaşamda son derece önemliymiş gibi resmedilirken, gerçek yaşamda nasıl değersizleştirildiğinin, şiirlerde romanlarda tüm konuyu kaplarken tarihte nasıl hiç görülmez hale getirildiğinin, masallarda filmlerde hükümdarların yaşamlarına hükmederken gerçek hayatta erkeğin parmağına yüzük geçirdiği kölesi haline nasıl dönüştürüldüğünün hesaplaşması bir kez de bu sergi aracılığıyla ele alınıyor.

«Hafif Pembeleşene Kadar…» başlıklı karma sergi; kadın sorunlarını sanatsal üretimlerinin merkezine koyan ve farklı disiplinlerde çalışan sanatçıları bir araya getiriyor. Ayşe Bezenmiş, Gülsün Karamustafa, Katerina Belkina, Kezban Arca Batıbeki, Merve Denizci ve Nihal Martlı’nın yer aldığı sergi 05 Mayis – 05 Hazıran tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de görülebilir.
______________________________________
The problematic of «being a women» continues to keep its place on the public agenda on a global level. The voice of the women, who are oppressed, killed, raped, abused, seen as inferior and who are fighting to survive outside of the roles attributed to them because of the neglect of the social aspect of gender differences and the pressures of patriarcal structure on women’s bodies, is pronounced once again through art in «Until It Turns Slightly Pink» exhibition.

The fact that women are made insignificant in real life while being a focal point in the visionary world, how they are almost non existent throughout history while being the main subject in poems and novels, how they have become slaves to the men who put rings around their fingers while they rule the lives of the kings in movies and fairytales is questioned once again through this exhibition.

The group exhibition titled «Until It Turns Slightly Pink» brings together a number of artists from different disciplines who place women’s issues at the center of their works. The exhibition featuring Ayşe Bezenmiş, Gülsün Karamustafa, Katerina Belkina, Kezban Arca Batıbeki, Merve Denizci ve Nihal Martlı can be viewed at CAM Gallery between May 5 th and June 5 th 2016.

Basın Bülteni ve Görseller / Press Release and Images