Melih Akbıyık ikinci kişisel sergisinde, ahşap çalışmalarını ve onların renk ve biçim olarak, nasıl bir şekilde resimlerinde yer bulduğunu sergiliyor.
Resimle beraber yontmaya, okul yıllarında başlayan sanatçı, figür ve özellikle baş yontularında bulduğu plastik çözümlemeler ve soyutlamaları resimlerine taşımayı, özgün biçimler bulma yolunda ilginç bir yöntem olarak görüyor.

10 Mayıs 2016 Salı günü saat 18:00’de açılışı gerçekleşecek olan ‘’AHŞAP VE RENKLERİ’’ Melih Akbıyık kişisel resim sergisi 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Galatea Art’ta ziyaret edilebilir.

galatea׀art

Asmalımescit Mah.
Sofyalı Sok. No:12/3
Beyoğlu / Istanbul

Tel: +90 212 245 80 38
212 245 33 20

GSM: +90 541 213 90 76

galateaartgallery@gmail.com
www.galateaart.com